News

Experience Meeting & Event service at AVS Phu Quoc 4-star hotel.


Separate meeting rooms with a maximum capacity of 40 guests are equipped with modern audio, screen, and projectors, suitable for meetings according to customer requirements.

Phòng họp riêng biệt với sức chứa tối đa 40 khách được bị âm thanh, màn chiếu, máy chiếu hiện đại, phù hợp với những cuộc họp theo yêu cầu khách hàng.

Online Reservation


Book Now